Mindfulness in Eindhoven is een psychologische stroming, een levensstijl en een methode. Het gebruikt aandachttraining om de beoefenaar weer bewust te maken van alles wat er om hem of haar heen gebeurt. Vandaag de dag worden we dusdanig gestimuleerd dat het lastig is om ons te concentreren op waar we mee bezig zijn. Te veel denken we aan wat er heeft plaatsgevonden en vooral aan wat er zou kunnen plaatsvinden in de toekomst dat we het hier en nu volledig negeren. En het heden is het tijdstip waar we veranderingen kunnen maken en waar het eigenlijk allemaal om draait. Met mindfulness leer je dit heden weer te ervaren en te waarderen.

Richt je aandacht op de juiste plek

Alle stimulansen van buitenaf maken het erg moeilijk om ons te concentreren op de huidige taak. Hierdoor raken we gestrest en onrustig, met alle gevolgen van dien. Door twee keer per dag 20 minuten transcedente meditatie uit te voeren kun je een stapje dichter bij mindfulness komen. Tijdens deze meditatie leer je je zintuigen te gebruiken en je weer bewust te worden van jezelf en de omgeving waarin je jezelf bevindt. Leer je huidige situatie te waarderen en je zal rustiger worden, productiever en je zal schoonheid vinden in de kleinste dingen.