De woorden middelbaar veiligheidskundige worden vaak afgekort tot MVK. Maar wat is een middelbaar veiligheidskundige precies en wat doet hij zoal? Een MVK heeft van veiligheid zijn beroep gemaakt. Veilige werkplaatsen, daar wordt hij blij van. Hij is een coördinator, maar daarnaast ook een stimulator en een adviseur met betrekking tot het veiligheidsbeleid. Als je een middelbaar veiligheidskundige inzet, weet je zeker dat je professioneel ondersteund wordt op het gebied van veiligheid.

Waarvoor is een middelbaar veiligheidskundige bevoegd?

Hoe gaat een MVK precies te werk? Een middelbaar veiligheidskundige zal ten eerste altijd op zoek gaan naar ongezonde en onveilige situaties die zich op de werkplek voordoen. Aan de hand van deze signalen zal hij adviezen geven over hoe deze situaties beter vorm gegeven kunnen worden. Een MVK doet allerlei taken die passend zijn bij jouw bedrijf. Medewerkers die een middelbaar veiligheidskundige certificaat bezitten zijn onder meer bevoegd voor de volgende dingen: de inventarisatie en analyse van risico’s, oordelen over werksituaties en het adviseren en trainen van medewerkers ter plekke.

Ook hiervoor kun je de middelbaar veiligheidskundige inschakelen

Je kunt een MVK ook een inventarisatie van de risico’s laten maken. Ook kan hij goed evalueren en een Taak Risico Analyse opstellen. Daarnaast kan een MVK je goed bijstaan in het uitvoeren van inspecties, controles en metingen. Je zult instructies krijgen die niet puur voor de werkgever, maar ook voor de werknemer bestemd zijn. De instructies en aanbevelingen hebben betrekking op bedrijfshulpverlening, persoonlijke beschermingsmiddelen en veilige arbeidsmiddelen. Een middelbaar veiligheidskundige analyseert dus bedrijfsongevallen en traint medewerkers. Ook voorlichting geven behoort tot zijn takenpakket. Alles wat hij doet wordt vastgelegd in veiligheidsrapporten die aan de opdrachtgevers worden gepresenteerd. Zo kan je altijd controleren of zijn werkzaamheden inderdaad goed zijn uitgevoerd.