Kredietverslag

Om te voorkomen dat je als bedrijf in de financiële problemen van een partnerbedrijf wordt meegezogen is het goed om voorafgaand aan het afsluiten van een contract een kredietverslag te laten opstellen. Een kredietverslag bestaat uit twee onderdelen. Het eerste is een historisch overzicht van het financiële reilen en zeilen van een bedrijf. Uit dit deel van een kredietverslag kun je conclusies trekken ten aanzien van de financiële stabiliteit van een bedrijf. Je kunt op basis daarvan besluiten of er risico’s kleven aan het samenwerken met zo’n zakelijke partner.

Kredietverslag

Betalingsmoraal

Dat het financieel goed gaat met een bedrijf is geen garantie dat de rekeningen op tijd worden betaald. Er zijn multinationals, waar kleine bedrijven niet mee willen samenwerken, omdat ze dan lang op hun geld moeten wachten. De bereidheid om facturen op tijd te betalen wordt de betalingsmoraal genoemd. Door bij CBMK een uitgebreid kredietverslag op te vragen kom je te weten of een bedrijf een goede betalingsmoraal heeft. Zowel voldoende mate van financiële stabiliteit als de betalingsmoraal zijn belangrijke elementen bij een zakelijke samenwerking. Ze dragen bij aan het onderlinge vertrouwen.

Twee soorten kredietverslag

De specialisten van CBMK hebben toegang tot de gegevens van meer dan 100 miljoen bedrijven in de wereld. Als klant van CBMK kun je zelf digitaal een kredietverslag opvragen van bedrijven. Dit zijn vrij eenvoudige verslagen, waaruit conclusies getrokken kunnen worden over de financiële weerbaarheid van een bedrijf. Wie wil weten of een bedrijf zijn rekeningen netjes betaalt kan beter een maatwerk kredietverslag laten maken. Dat wordt gemaakt door de specialisten van CBMK en geeft een goed inzicht in de wijze van bedrijfsvoering van bedrijven.